Karkkikammo

Käkriäinen 4/2016 – Kuolema

Vuosi
2016

Asiakas
Putkinotko ry

Projekti
Käkriäinen on Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoiden neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kirjallisuusaiheinen lehti. Suunnittelimme ja toteutimme yhdessä Wolf Wikgrenin kanssa kahden Käkriäisen numeron ulkoasun sekä painettuun (minä) että digiversioon (Wolf).

Lehden teema tässä numerossa oli Kuolema, jonka innoittama taitossa leikiteltiin goottilaisella typografialla ja paksuilla mustilla elementeillä, kuvituksena käytettiin Rijksmuseumin arkiston aarteita.

Vastuualueet
Taiton suunnittelu ja toteutus, kuvitus, painoyhteistyö.

Käkriäinen 3/2016 - Death

Year
2016

Client
Putkinotko ry

Project
Käkriäinen is a quarterly literary magazine created by the subject association of Finnish Literature students of Helsinki University. Together with Wolf Wikgren we designed and created the visuals and layouts for two issues of Käkriäinen, both digital (Wolf) and print(me).

The theme of this issue was Death, which inspired us to play around with gothic typography and heavy black elements. Illustrations were provided by the excellent Rijksmuseum archives.

Key responsibilities
Designing and creating layouts, illustrations, co-operating with printing house