Karkkikammo

Käkriäinen 3/2016 – Virtuaalisuus

Vuosi
2016

Asiakas
Putkinotko ry

Projekti
Käkriäinen on Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoiden ainejärjestön neljästi vuodessa ilmestyvä kirjallisuusaiheinen lehti. Suunnittelimme ja toteutimme yhdessä Wolf Wikgrenin kanssa kahden Käkriäisen numeron ulkoasun sekä painettuun (minä) että digiversioon (Wolf).

Lehden teema tässä numerossa oli Virtuaalisuus. Muusanamme toimi Mac System 6 - käyttöjärjestelmä vuodelta 1988.

Vastuualueet
Taiton suunnittelu ja toteutus, kuvitus, painoyhteistyö.

Käkriäinen 3/2016 - Virtuality

Year
2016

Client
Putkinotko ry

Project
Käkriäinen is a quarterly literary magazine created by the subject association of Finnish Literature students of Helsinki University. Together with Wolf Wikgren we designed and created the visuals and layouts for two issues of Käkriäinen, both digital (Wolf) and print(me).

The theme of this issue was Virtuality. Our muse was Mac System 6 operating system from the year 1988.

Key responsibilities
Designing and creating layouts, illustrations, co-operating with printing house