Karkkikammo

DI•KI - Digitaalinen kirjallisuus

Vuosi
2020

Asiakas
Nuoren Voiman Liitto

Projekti
DI•KI on uusi, usean kulttuurialan toimijan yhdessä ideoima projekti, jonka tarkoitus on koota ja kehittää digitaalista kirjallisuutta Suomessa. Yhdessä Wolf Wikgrenin kanssa suunnittelimme projektille nettisivun ja visuaalisen identiteetin.

Visuaalinen identiteetti pohjautuu Lauri Hein kineettiseen runoon, joka toimii myös nettisivujen visuaalisena kiintopisteenä. Identiteetin muodostaa jyrkkä, monospace-fontin luoma hierarkia höystettynä paljolla tyhjällä tilalla ilman ylimääräisiä visuaalisia elementtejä. Leikkisyyttä ja liikkeen tuntua sivuille on tuota muutamalla tarkkaan valitulla, sateenkaareen väreissä luuppaavilla elementillä: Sivun pääotsikolla, logolla, sivunjakajilla ja footerilla. Sosiaalisen median grafiikoissa sekä pidempää Digitaalinen kirjallisuus -logoa että lyhennettyä DI•KI -logoa käytetään vapaammin toistuvana visuaalisena elementtinä.

Nettisivut: DI•KI

Nettisivujen toteutus: La&La

Vastuualueet
Ulkoasun suunnittelu, logon suunnittelu, sosiaalisen median grafiikoiden suunnittelu, asiakasviestintä

DI•KI – Digital Literature

Year
2020

Client
Nuoren Voiman Liitto

Project
DI•KI is a new project run by several literature based organizations created to develope digital literature in Finland. Together with Wolf Wikgren we developed a website and a visual identity for the project.

The visual identity is based on a kinetic poem by Lauri Hei, shown on the frontpage of the DI•KI website. The identity utilizes a strict, monospace font based hierarchy with lot of white space and no unnecessary visual elements. Playfullness and allusion to movement is created by a rainbow of colours looping through the few elements with color in them - the title, the logo, the dividers and the footer. In social media graphics, the longer Digitaalinen kirjallisuus logoand the shortened DI•KI logo are used more freely as a repeating visual element.

Website: DI•KI

Website coding: La&La

Responsibilites
Designing the website, logos and social media graphics, customer communication.