Karkkikammo

Peltosirkkupopulaatio Suomessa

Vuosi
2021

Asiakas
Oma projekti

Projekti
Aalto-yliopiston informaatiomuotoilun kurssille suunnittelin infografiikan peltosirkkujen populaatioromahduksesta Suomessa. Yksi piirretty lintu vastaa 4000 lintua luonnossa. Projektin tavoitteena oli esittää informaatio selkeästi ja ensivilkaisulla ymmärrettävällä tavalla, joka auttaa hahmottamaan kannan romahduksen perinteisiä kaavioita helpommin.

Datalähteet:  Väisänen, R. A., Lehikoinen, A. & Sirkiä, P. 2018: Monitoring population changes of land bird species breeding in Finland in 1975–2017. – Linnut-vuosikirja 2017: 16–31 (in Finnish with English summary). Piha, M. & Seimola, T. 2021: Bird of the year 2020: the Ortolan Bunting – regional population estimates and trends. – Linnut-vuosikirja 2020: 6–17 (in Finnish with English summary).

Vastuualueet
Datan keruu ja muotoilu, kuvitus, visuaalinen suunnittelu

Emberiza hortulana infographic

Year
2021

Client
Personal project

Project
This infographic about the population drop of Ortolan buntings in Finland was created for Aalto university's Infographic design course. The aim of the project was to portray the data in an easy to understand format that helps the reader to understand the catastrophic population decline on a quick glance.

Sources for data:

Väisänen, R. A., Lehikoinen, A. & Sirkiä, P. 2018: Monitoring population changes of land bird species breeding in Finland in 1975–2017. – Linnut-vuosikirja 2017: 16–31 (in Finnish with English summary). Piha, M. & Seimola, T. 2021: Bird of the year 2020: the Ortolan Bunting – regional population estimates and trends. – Linnut-vuosikirja 2020: 6–17 (in Finnish with English summary).

Responsibilites
Data research and design, illustration, graphic design