Karkkikammo

Runokuu 2020

Vuosi
2020

Asiakas
Nuoren Voiman Liitto

Projekti
Runokuu on vuosittainen kirjallisuusfestivaali. Vuoden 2020 teema on sähkö, jonka pohjalta suunnittelimme yhdessä Wolf Wikgrenin kanssa festivaalin visuaalisen identiteetin : nettisivun, somegrafiikat, julisteen ja kymmenosaisen runopostikorttisarjan, josta yhdeen koottuna muodostuu juliste.

Emme halunneet visuaaliseen ilmeeseen hehkulamppuja tai pattereita, vaan kuvituksessa pääpaino on värikkäissä, generatiivisissa sähköaaltokuvioissa. Kuvioita varten on rakennettu ohjelma, joka luo nettisivuilla uudet, uniikit kuviot joka sivunavauskerralla.

Nettisivu: runokuu.fi

Vastuualueet
Ulkoasun suunnittelu ja toteutus (värit, typografia), logon suunnittelu, nettisivun suunnitteluun osallistuminen, printtimateriaalien suunnittelu, somemateriaalien suunnittelu, animaatioiden teko

Runokuu 2020

Year
2020

Client
Nuoren Voiman Liitto

Project
Runokuu is an annual literature festival. The theme of year 2020 was electricity, and together with Wolf Wikgren we designed the festival visuals: visual identity, webpage, social media graphics, a poster and a 10 part postcard series featuring poems from various poets, which when put together create a poster.

We didn't want to take the obvious route of lightbulbs and batteries when thinking about the visual identity, so we created some colourful generative electric wave patterns, powered by a generator that gives you a set of completely unique patterns every time you refresh the webpage.

Webpage: runokuu.fi

Responsibilites
Designing the visuals (colour scheme, typography) designing the logo, co-designing website, designing and creating the print materials, designing social media graphics, designing animations

Postikortit muodostavat yhdessä julisteen / Postcards put together make a poster